KỶ NIỆM 72 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ (27/7/1947 - 27/7/2019)
Từ khóa tìm kiếm Từ khóa tìm kiếm
BAN CHẤP HÀNH HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VĨNH PHÚC (NHIỆM KỲ 2014 - 2019)

 

SỐ TT

HỌ & TÊN

ĐIỆN THOẠI & EMAIL

1

Ông Bùi Xuân Thanh

 

0943 914 555;

haithanhvnvp@gmail.com

2

Bà Nguyễn Thị Thanh Vĩnh

 

0976 327 265;

vinh1970nguyen@gmail.com

3

Bà Trương Thị Hương Nghĩa

 

0904 780 405;

truonghuongnghia@gmail.com

4

Bà Đỗ Thị Cúc

 

0986 147 614

5

Ông Ngô Tiến Dũng

 

0986 133 576;

ngodungvhnt@gmail.com

6

Ông Nguyễn Đăng Khoa

 

0983 181 662;

dangkhoa.ttvhvp@gmail.com

7

Ông Nguyễn Tạ Vĩnh Hà

 

0986 539 458;

vinhhavnvp@gmail.com

8

Bà Lâm Đào Tiên

 

0988 929 955;

lamdaotien2013@gmail.com

 

BAN THƯỜNG VỤ HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VĨNH PHÚC

(Nhiệm kỳ 2014 - 2019)

1.                         Ông Bùi Xuân Thanh;

2.                         Bà Nguyễn Thị Thanh Vĩnh;

3.                         Bà Trương Thị Hương Nghĩa.

 

BAN THƯỜNG TRỰC HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VĨNH PHÚC

(Nhiệm kỳ 2014 - 2019)

1.                         Ông Bùi Xuân Thanh - Chủ tịch Hội;

2.                         Bà Nguyễn Thị Thanh Vĩnh - Phó Chủ tịch Hội.

 

BAN KIỂM TRA HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VĨNH PHÚC

(Nhiệm kỳ 2014 - 2019)

1.                         Bà Trương Thị Hương Nghĩa (Ủy viên Ban Thường vụ Hội): Trưởng Ban;

2.                         Ông Nguyễn Văn Vượng (Văn Vượng, Chi hội Nhiếp ảnh): Ủy viên;

3.                         Ông Nguyễn Anh Ngọc (Chi hội Văn nghệ dân gian - Lý luận Phê bình): Ủy viên

     

 

 

BAN VĂN HỌC TRẺ, VĂN HỌC NGHỆ THUẬT CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ

HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VĨNH PHÚC

(Nhiệm kỳ 2014 - 2019)

1.                           Bà Lâm Đào Tiên - Ủy viên BCH Hội: Trưởng Ban;

2.                           Bà Nguyễn Thị Minh Ánh - Chi hội Văn xuôi: Ủy viên;

3.                           Ông Lưu Thế Quyền - Chi hội Thơ: Ủy viên;

4.                           Ông Nguyễn Văn Quy - Chi hội Âm nhạc - Sân khấu: Ủy viên;

5.                           Ông Đinh Mạnh Tài - Chi hội Nhiếp ảnh: Ủy viên

 

CHI HỘI TRƯỞNG CÁC CHI HỘI CHUYÊN NGÀNH

(Nhiệm kỳ 2014 - 2019)

1.                           Ông Phùng Kim Trọng - Chi hội trưởng Chi hội Văn xuôi;

2.                           Ông Nguyễn Trọng Quyết - Chi hội trưởng Chi hội Thơ;

3.                           Bà Ngô Thị Cúc - Chi hội trưởng Chi hội Lý luận Phê bình - Văn nghệ dân gian;

4.                           Ông Nguyễn Đăng Khoa - Chi hội trưởng Chi hội Âm nhạc - Sân khấu;

5.                           Ông Vũ Bình Minh - Chi hội trưởng Chi hội Nhiếp ảnh;

6.                           Ông Ngô Dũng - Chi hội trưởng Chi hội Mỹ thuật.

  

  NGƯỜI PHÁT NGÔN CỦA HỘI

 

                        Ông Bùi Xuân Thanh - Chủ tịch Hội